Penzion Lacembok

ubytování, kde se budete cítit lépe jak doma

Poutní chrám Panny Marie Na Chlumku

Barokní poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku

byl postaven v letech 1690 – 1695 italským architektem G. B. Alliprandim podle plánu P. I. Bayera. Zakladatelkou poutního místa na Chlumku v Luži byla Marie Maxmiliána Eva Terezie hraběnka ze Žďáru (1633 – 1690), provdaná za Jindřicha Viléma Slavatu z Košumberku (†1654) a později za Františka Kryštofa Hieserla z Chodů (†1666).

Kontakty:

www.chlumek.net

– P. Josef Hubálek (farář)  farar@chlumek.net , tel. 469 311 139, 604 179 073,  469 671 110

– František Jirásko (kostelník) kostelnik@chlumek.net , tel. 737 329 557

– redakční rada farnosti  redakcni.rada@chlumek.net

– pastorační rada farnosti  pastoracni.rada@chlumek.net

Pravidelné mše svaté:

Neděle :  9:30 hodin  (chrám je otevřen vždy půl hodiny před bohoslužbou)

 

Pravidelné poutě:

1. První neděle v červenci (mše sv. v 8, 9:30, 11, svátostné požehnání ve 14:30)
2. Neděle 15. srpna nebo následující (mše sv. v 8, 9:30, 11, svátostné požehnání ve 14:30)
3. Neděle 8. září nebo následující (mše sv. v 8, 9:30,11, svátostné požehnání ve 14:30)
4. Svatováclavská 28. září (mše sv. v 09:30)